Cel bez daty jest tylko marzeniem – marzenie z datą jest celem

Bez precyzyjnego określenia naszego celu będziemy raczej błądzić niż do niego zmierzać. W swojej pracy bardzo duże znaczenie przywiązuję do „pracy z celami”. I zalecam to zawodnikom. Obserwując i uczestnicząc w naszym pływaniu, często odnoszę wrażenie, że to właśnie brak […]