Cel bez daty jest tylko marzeniem – marzenie z datą jest celem

Bez precyzyjnego określenia naszego celu będziemy raczej błądzić niż do niego zmierzać. W swojej pracy bardzo duże znaczenie przywiązuję do „pracy z celami”. I zalecam to zawodnikom. Obserwując i uczestnicząc w naszym pływaniu, często odnoszę wrażenie, że to właśnie brak jasno wytyczonych celów nie pozwala naszej utalentowanej młodzieży na osiąganie sukcesów w skali światowej, lub choćby międzynarodowej. Obserwując kariery niektórych z Was, widzę, że wasze kroki nie są skierowane wprost, a często na boki lub nawet wstecz.
Dlatego udostępniam Wam kolejną świetną pracę wyjątkowego specjalisty od pracy z umysłem, a z celami w szczególności. Czytajcie, stosujcie, przekazujcie dalej:

„Cel bez daty jest tylko marzeniem – marzenie z datą jest celem”

Prowadząc jeszcze swimportal wiele uwagi zwracałem na pracę z celami. Przypomnę cykl „Mapowanie celów”

Mapowanie celów

Trenujmy umysł, nie tylko ciało!